Friday, December 28th, 2018

300lbs Load Rating

» 2 – S2R 072 048 BAA AAA AAA
» 1 – W1R 018 018 CAA AAA AAA
» 1 – W1S 036 036 CBD VAA AAA   RETRO-GRATE & INSULATION
» 3 – W2S 096 072 CBD AAA AAA   OFFSITE – WO#24312
»
1 – W1C 036 054 CBD AAA AAA


H20 Load Rating

» 2 – H1R 024 036 CAB AAA ABA    BOLT-DOWN COVER
» 
1 – H1C 030 030 CAB AAA AAA
» 3 – H1W 036 036 CBD AAA AAA   REFURB. W/ UNDERSIDE WTR DMG
» 
1 – H2R 060 060 CAB AAA AAA


Protective Grating Hatches

» 1 – S1S 036 036 CBD PAA AAA
» 
1 – S2R 084 054 BAA PAA AAA
» 1 – S2S 060 036 CBD PAA AAA
» 1 – S2S 060 060 KBD PAA AAA
» 1 – S2S 072 048 KBD PAA AAA
» 1 – W1R 024 024 BAA PAA AAA
» 1 – W1R 024 036 BAA PAA AAA
» 1 – W1R 036 048 BAA PAA AAA
» 6 – W1S 027 037 CBD PAA AAA   OFFSITE – WO#57031
» 2 – W2S 050 072 CBD PAA AAA
» 1 – W2S 060 048 CBD PFA AAA   8.75″ OAH
»
 1 – W2S 072 036 CBD PAA AAA


Hoists

» 1 – D3A 24E 30A C60 BA   OLD STYLE – DISCONTINUED

Advertisements